ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
273 99/88 test test مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/05/29
278 م ن/98/52 طراحي، خريد ، نصب و راه اندازي دو دستگاه UPS جهت پست UTI شركت آب نيرو طراحي، خريد ، نصب و راه اندازي دو دستگاه UPS جهت پست UTI شركت آب نيرو مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/05/17
279 م ن/99/4 خريد انواع گسكت مورد نياز پتروشيمي بندرامام خريد انواع گسكت مورد نياز پتروشيمي بندرامام مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/05/20
280 م ن/99/7 اجراي عمليات تامين وسائط نقليه، بارگيري ، نقل و انتقال كالا در انبارها، بسته بندي و ... مجتمع اجراي عمليات تامين وسائط نقليه، بارگيري ، نقل و انتقال كالا در انبارها، بسته بندي و ... مجتمع مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/05/20
281 م ن/99/14 زنگ زدايي و رنگ آميزي مقدار 57000 متر مربع تاسيسات واحد الفين زنگ زدايي و رنگ آميزي مقدار 57000 متر مربع تاسيسات واحد الفين مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/05/20
282 م ن/98/85 آزمون نشر صوتي مخازن ذخيره ال پي جي در واحد CF و الفين آزمون نشر صوتي مخازن ذخيره ال پي جي در واحد CF و الفين مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1399/05/20